82 Lê Duẩn - Đà Nẵng - Tel: 05113 88 86 68 - Hotline: 0913453228

Sản phẩm

Bao thư CD/DVD

In 1 măt Vùng in tối đa 12,5 - 12,7 cm...

Banner

- In 4 màu 1 mặt giấy couche 250 gsm.
- Thời giao hàng từ 30 phút đến...

Bìa đựng hồ sơ

- In 1 mặt.
- Thời gian giao hàng từ 4 đến 5 ngày.

Biểu mẫu/Carbonless

- In 1 màu, có thể in hình ảnh
- Khổ 14 x 20

Bản tin

- In giá rẻ: 10 hộp 160.000 vnđ
  Giao hàng từ 2 đến 4 ngày.
- In  nhanh: Chỉ từ 70.000 vnđ.
  15 phút cho 1 hộp.
...

Catalogue

- In giá rẻ: 10 hộp 160.000 vnđ
  Giao hàng từ 2 đến 4 ngày.
- In  nhanh: Chỉ từ 70.000 vnđ.
  15 phút cho 1 hộp.
...

Danh thiếp

- In giá rẻ: 10 hộp 160.000 vnđ
  Giao hàng từ 2 đến 4 ngày.
- In  nhanh: Chỉ từ 70.000 vnđ.
  15 phút cho 1 hộp.
...

Giấy ghi chú / Block note

- In giá rẻ: 10 hộp 160.000 vnđ
  Giao hàng từ 2 đến 4 ngày.
- In  nhanh: Chỉ từ 70.000 vnđ.
  15 phút cho 1 hộp.
...

Giấy tiêu đề - LetterHead

- In giá rẻ: 10 hộp 160.000 vnđ
  Giao hàng từ 2 đến 4 ngày.
- In  nhanh: Chỉ từ 70.000 vnđ.
  15 phút cho 1 hộp.
...

Hóa đơn VAT

- In giá rẻ: 10 hộp 160.000 vnđ
  Giao hàng từ 2 đến 4 ngày.
- In  nhanh: Chỉ từ 70.000 vnđ.
  15 phút cho 1 hộp.
...

4343

- In giá rẻ: 10 hộp 160.000 vnđ
  Giao hàng từ 2 đến 4 ngày.
- In  nhanh: Chỉ từ 70.000 vnđ.
  15 phút cho 1 hộp.
...

434

- In giá rẻ: 10 hộp 160.000 vnđ
  Giao hàng từ 2 đến 4 ngày.
- In  nhanh: Chỉ từ 70.000 vnđ.
  15 phút cho 1 hộp.
...

Nhãn decal giấy

- In giá rẻ: 10 hộp 160.000 vnđ
  Giao hàng từ 2 đến 4 ngày.
- In  nhanh: Chỉ từ 70.000 vnđ.
  15 phút cho 1 hộp.
...

Phiếu bảo hành

- In giá rẻ: 10 hộp 160.000 vnđ
  Giao hàng từ 2 đến 4 ngày.
- In  nhanh: Chỉ từ 70.000 vnđ.
  15 phút cho 1 hộp.
...

Posters

- In giá rẻ: 10 hộp 160.000 vnđ
  Giao hàng từ 2 đến 4 ngày.
- In  nhanh: Chỉ từ 70.000 vnđ.
  15 phút cho 1 hộp.
...

Tem bảo hành

- In giá rẻ: 10 hộp 160.000 vnđ
  Giao hàng từ 2 đến 4 ngày.
- In  nhanh: Chỉ từ 70.000 vnđ.
  15 phút cho 1 hộp.
...

Thẻ chấm công

- In giá rẻ: 10 hộp 160.000 vnđ
  Giao hàng từ 2 đến 4 ngày.
- In  nhanh: Chỉ từ 70.000 vnđ.
  15 phút cho 1 hộp.
...

Thiệp

- In giá rẻ: 10 hộp 160.000 vnđ
  Giao hàng từ 2 đến 4 ngày.
- In  nhanh: Chỉ từ 70.000 vnđ.
  15 phút cho 1 hộp.
...

Tờ rơi - Tờ gấp

- In giá rẻ: 10 hộp 160.000 vnđ
  Giao hàng từ 2 đến 4 ngày.
- In  nhanh: Chỉ từ 70.000 vnđ.
  15 phút cho 1 hộp.
...

Túi giấy

- In giá rẻ: 10 hộp 160.000 vnđ
  Giao hàng từ 2 đến 4 ngày.
- In  nhanh: Chỉ từ 70.000 vnđ.
  15 phút cho 1 hộp.
...

LICH TET

           

THU

 Q
Đặt hàng trực tuyến
 
Liên hệ với chung tôi
Cty TNHH MTV In Siêu Tốc
Địa chỉ : 82 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Email : insieutocdanang@gmail.com
Số điện thoại : 0913 453 228 
                        05113.888668